Kurser til rideterapeuter

Mia Lykke Nielsen tilbyder rideterapeuter kurser i dokumenteret hesteadfærd ud fra træningsmetoden When Horses Choose og natural horsemanship. Hun uddanner også heste til rideterapiformålet.

I forbindelse med rideterapeutuddannelsen kræves det, at alle rideterapeuter modtager min. 20 timers undervisning i natural horsemanship og hesteadfærd.

Rideterapiforeningen anbefaler Mia Lykke Nielsen.

Anbefaling fra Team Nordahl

Mennesker med psykiske lidelser, psykiatriske diagnoser, misbrugsproblemer, depressioner, angst, ADHD, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, autisme, lavt selvværd mv., oplever overordnet at have ubalancer i deres følelsesliv. I forskellige sammenhænge for eksempel socialt, privat og arbejdsmæssigt kommer disse mennesker til kort og føler sig ofte ensomme og isolerede eller har en helt særlig følelse af at være anderledes.

De følelsesmæssige relationer mellem mennesker kan være komplicerede, og er ofte fyldt med forventninger, fordomme, komplekser og bindinger. Nogle mennesker har så dårlige erfaringer med sig i de følelsesmæssige relationer, at det er blevet direkte invaliderende og har sat sig som en psykisk lidelse.

Via horsemanship – WHC-metoden  – lærer man at styre hesten ved at give tydelige signaler med kropssproget, så hesten forstår, følger og accepterer mennesket som lederen. Hesten får tillid til mennesket gennem øvelser fra jorden. WHC-metoden tager afsæt i hestens naturlige adfærd i flokken. Metoden er uden tvang, men derimod en metode, som arbejder ud fra det frie valg, når først hesten har valgt at samarbejde med mennesket, er der ingen grænser for, hvad man kan få hesten til – altid ud fra det frie valg!
Et menneske kan ikke styre en hest med magt eller holde den, hvis den ikke selv vil det. Derfor er det helt afgørende med samarbejde og tydeligheden i kropsproget og kommunikation mellem hest og menneske. Nøgleordene er: Ro, tålmodighed, indsigt, venlighed, konsekvens og ledelse.

Nogle mennesker er naturligt nok bange for heste. På trods af angsten vil mange alligevel opleve, at de også har en tiltrækning af dem. Med Mia Lykke Nielsens WHC-metode vil man opleve mestring af hesten fra jorden og derved mindske egen angst og opnå en personlig sejr. Disse personlige sejre er i høj grad opbyggende for selvfølelsen og selvtilliden.

Den kropslige følelse af samhørighed mellem hest og rytter vil påvirke den følelsesmæssige samhørighed i gunstig retning. ”At føle sig ét med hesten”. Det vil bl.a. sige at kunne slippe egen angst og begrænsninger og give sig hen til en anden. Dette understøtter WHC-metoden.

Hesten kan hjælp os til at åbne op for følelserne. De store rare øjne, den bløde mule eller den meget store krop vækker enten rare følelser eller angst hos os. I al fald en følelsesmæssig reaktion og en følelsesmæssig kontakt. Til at skabe kontakten og opbygge relationen benytter vi hos Team Nordahl V/Gitte Nordahl www.teamnordahl.dk horsemanship. Metoden er udviklet af Mia Lykke Nielsen og hedder ” When Horses Choose” WHC-metoden”.