Til kommuner og forvaltninger

Vi lever op til den politiske målsætning i forhold til børn og unge, og vi leverer et virksomheds-praktikforløb, som kan evalueres og er evident baseret.

En ny undersøgelse fra British Horse Society (BHS) Brighton Universitet i samarbejde med Plumpton College, England, viser, at regelmæssig ridning er sundt for mennesker.

Undersøgelsen viser blandt andet at:

  • perioder med travarbejde kan øge energiforbruget og associeres med helbredsmæssige fordele
  • ridning har vist sig særligt velegnet i forhold til at motivere kvinder i alle aldre til fysisk aktivitet
  • ridning stimulerer primært positive følelser
  • ryttere motiveres i høj grad til at ride, da det giver dem en følelse af velvære gennem samværet med hesten – denne positive psykologiske interaktion med dyr finder kun sted i meget få sportsgrene

Mange unge ønsker at komme i praktik eller i praksisforløb i forbindelse med deres handleplan. Vi har derfor skabt en ramme for unge, der er motiveret for denne form for praktik med fokus på udvikling af den unges egne kompetencer som højeste kontekst.

When Horses Choose er ikke en social virksomhed. When Horses Choose er en virksomhed med opmærksomhed på det sociale ansvar.

Et forløb vil typisk foregå i samarbejde med for eksempel den unges kontakt person eller andre fagfolk understøttet af When Horses Choose/Mia Lykke Nielsen som konsulent.

When Horses Choose kan derfor tilbyde individuelle forløb til unge, der ønsker er at beskæftige sig med heste.

Et eksempel på et forløb kan være en ung, der har en ambition eller motivation for at indgå i en arbejdsrelation. When Horses Choose påtager sig rollen som arbejdsgiver og forventningsafklarer i samarbejde med den unge.

I praksisforløb dokumenteres:

  • Den unges arbejdsindsats
  • Den unges evner i forhold til opgaver
  • Den unges evner i forhold til socialkompetence
  • Den unges evner, der kan sættes ekstra fokus på i forbindelse med en god udvikling set ud fra en arbejdsgivers synspunkt

Som arbejdsgiver er vi opmærksomme på, at den unge bliver mødt anerkendende, og at opgaveløsningen ligger inde for den unges evner. Samtidig er det When Horses Choose´s opgave at skabe rammen for så udviklende og læringsrigt forløb som muligt.

Det vigtigste i forløbet er, at den unge bliver bevidst om egen ambition og retning i erhvervssammenhæng.